Angļu valoda(1),23/24-P

Integrētais kurss angļu valodā doktorantiem, saistīts ar izpētes prasmju attīstīšanu. Tiek izmantotas pseido-profesionālas un profesionālas situācijas dažādos runas veidos to savstarpējā mijiedarbībā. Komunikācijas prasmju galvenie uzdevumi ietver: 1) uzstāšanos zinātniskajā konferencē; 2) diskusiju par profesionālām vai zinātniskām tēmām; 3) referātu un zinātnisko publikāciju rakstīšanu angļu valodā. Temati saistās ar profesionālu un zinātnisku ievirzi: disertācijas aktualitāte, disertācijas struktūra un izmantotās literatūras iztirzājums; kontakti ar zinātniekiem, valstīm; konferences; zinātnisko publikāciju raksturojums.Nodarbības notiek lekciju, semināru, lomu spēļu, problēmorientēto uzdevumu un praktisko nodarbību formā.