Matemātiskās metodes enerģētikā(1),23/24-P

Studiju kursa laikā students iepazīstas ar populāriem skaitliskiem matemātiskiem metodēm, kuras pielieto dažādās enerģētikas un elektrotehnikas nozarēs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lēmumu pieņemšanas gadījumiem nenoteiktības apstākļos. Tiek analizēti lineāri, nelineāri, dinamiskās programmēšanas u.c. algoritmi specifiskas enerģētisko sistēmu uzdevumu risinājumam.