Automobiļu elektriskās un elektroniskās ierīces(1),23/24-P

Studiju kurss ir paredzēts, lai sasaistītu elektrotehnikas un elektronikas teorētiskās zināšanas ar automobiļu elektroiekārtu izveides principiem, lai sniegtu pamatzināšanas par automobiļu elektrosistēmu izveidojumu un tajās iekļautajām elektriskajām un elektroniskajām sistēmām un ierīcēm, tām izvirzītajām normatīvajām prasībām. Studiju kursa ietvaros tiek aplūkoti automobiļu elektrosistēmu izveides pamatprincipi, elektroinstalācija un elektrisko ķēžu sastāvdaļas, galvenās elektriskās un elektroniskās sistēmas, to veidi, izveidojums, darbības un pārbaudes principi: energoapgādes sistēmas, motoru iedarbināšanas sistēmas, aizdedzes sistēmas, barošanas un motora vadības elektroniskās sistēmas, apgaismes un signalizācijas sistēmas, kontroles-mērīšanas ierīces u.c.