Ēku rekonstrukcija un restaurācija(1),23/24-P

Studiju kurss ietver plašu zināšanu apjomu, sniedzot ieskatu esošu ēku raksturīgākajās problēmās un to iespējamajos risinājumos. Studiju kursa pirmajā daļa tiek aplūkots teorētiskās bāzes apskats, būvnormatīvu piemērošana rekonstrukcijai un studentu darbs grupās, izstrādājot un aizstāvot auditorijas priekšā iepriekš uzdotās semināru tēmas. Otrais posms ir praktiskie darbi ar studiju darba izstrādāšanu un studentu gala pārbaudi eksāmena veidā. Studiju procesā iespēju robežās tiek piesaistīti nozares profesionāļi, kuri sniedz plašāku ieskatu rekonstrukcijas un restaurācijas procesa norisē un problēmās, ar kurām tie saskārušies reālos objektos. Mācību procesā studentiem tiek demonstrēti vizuālās informācijas materiāli, tādi kā procesu grafiki, bildes no rekonstrukcijas gaitas, izstrādātu rekonstrukcijas projektu detaļas.