Matemātika(1),23/24-P

Matricas un determinanti. Lineāru vienādojumu sistēmas. Vektoru skalārais un vektoriālais reizinājums. Analītiskā ģeometrija plaknē. Funkcijas. Robežas. Atvasinājumi un to pielietojumi. Nenoteiktais un noteiktais integrālis. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Vairākargumentu funkcijas parciālie atvasinājumi.