Itāļu valodas pamati(1),23/24-P

Itāļu valodas pamatkurss ir paredzēts iesācējiem, lai attīstītu viņu pamata ikdienas sociālās komunikācijas prasmes itāļu valodā, veidotu izpratni par pamata runas modeļiem un gramatikas struktūrām itāļu valodas turpmākai apguvei, ka arī lai sniegtu ieskatus par itāļu kultūru un tradīcijām. Pabeidzot kursu, studējošajiem jāspēj brīvi un mērķtiecīgi izmantot iegūtās zināšanas gan mācību procesā, gan sabiedriskajā dzīvē.