Signālu apstrādes teorija(1),23/24-P

Šis ir kurss par signālu apstrādi, sniedzot zināšanas par mūsdienīgu signālu analīzi un sintēzi, kas atļauj izmantot korelācijas, kodēšanas un adaptīvas spektra apstrādes metodes mūsdienīgu iekārtu un sistēmu realizēšanai ar universāliem un specializētiem procesoriem