Būvdarbu tehnoloģija(Neklātienes,Vakara)(1),23/24-P

Studiju kurss aplūko visus būvdarbu veikšanas posmus, sākot ar racionālu materiāli tehnisko resursu plānošanu un beidzot ar optimālu ierīču un mehānismu izvēli galveno būvniecības darbu veikšanai. Aplūkota arī noliktavu saimniecība, pagaidu ēkas, energoapgādes risinājumi, būvmašīnu izvietojums racionāli iekārtotā būvlaukumā, galveno būvdarbu tehnoloģiju vēsture un to attīstības gaita pasaules būvniecībā, darba drošība un speciālā drošības tehnika.