Pirmsdiploma prakse mašīnbūvē(2),23/24-P

Pirmsdiploma prakse ir svarīgākais sagatavošanas posms pirms studiju programmas noslēguma darba (diplomprojekta, bakalaura darba ar projekta daļu u.c.) izstrādāšanas. Students prakses laikā apgūst iemaņas par izstrādājumu konstrukcijas vai izgatavošanas procesu nodrošināšanu un ražošanas ekonomiskajiem jautājumiem. Prakses galvenais uzdevums ir informācijas iegūšana programmas noslēguma darba izstrādāšanai.