Prakse(1),23/24-P

Prakse ir paredzēta, lai nostiprinātu iegūtās teorētiskās zināšanas un pilnveidotu praktiskās iemaņas programmēšanas inženiera profesijā saistībā ar programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu. Prakses laikā students strādā uzņēmumā un piedalās uzņēmuma projektos.