Bakalaura darbs ar projekta daļu(1),23/24-P

Bakalaura darbs ietver analītisku pētījumu un praktisku risinājuma izstrādi lietišķo datorsistēmu programmatūras specializācijas pārstāvētajās zinātnes un profesionālās darbības jomās par studentam individuāli uzdoto tematu. Pētījuma rezultāti balstās uz zinātniskās un tehniskās literatūras avotu analīzi. Praktiskā bakalaura darba daļa paredz programmatūras izstrādi.