Fizikālo un datoreksperimentu plānošana un analīze(1),23/24-P

Studiju kursā tiek apskatīti eksperimentu plānošanas un iegūto rezultātu analīzes paņēmieni, kas ir nepieciešami inženiertehnikas un ražošanas jomas speciālistiem un pētniekiem, un ko var pielietot arī citās jomās, tādās kā ekonomika, ķīmija un medicīna. Apgūstot studiju kursu, studenti iemācās plānot eksperimenta gaitu, veikt eksperimentu, kā arī analizēt iegūtos datus. Tiek apskatīti un analizēti vairāki eksperimentu plāni, un atšķirība starp tiem, kā arī to priekšrocības un trūkumi. Studiju kursā aplūkoti eksperimenti, kas notiek gan rūpnieciskā vidē, gan zinātniskajās laboratorijās, ka arī mūsdienās aizvien aktuālākie datoreksperimenti, kas principiāli atšķiras ar to, ka rezultāti ir determinēti un nav iepriekš zināma regresijas funkcija. Uzdevumu risināšana tiks demonstrēta ar dažādu datorprogrammu palīdzību, ieskaitot MS Excel un specializētas programmas, tādas kā Design-Expert, KEDRO, EDAOpt.