Ergonomika un dizains(1),23/24-P

Studiju kursā tiek apgūti ergonomikas un dizaina pamati: ergonomikas prasības darba vietas organizācijā, darba organizācijā un ergonomikas principi mašīnu un aparātu konstruēšanā. Padziļināti tiek analizēti rūpnieciskā dizaina pamati, organizatoriskā ergonomika, kā arī ergonomikas principu izmantošana sistēmas “cilvēks-mašīna-vide” projektēšanā un analīzē. Tiek apskatīti atbilstošie LR un ES normatīvie akti. Tiek apgūtas prasmes izmantot ergonomikas principus darba organizācijā un veicot konstruēšanas darbus. Studiju kursā apgūtas spējas, prasmes un zināšanas ir lietderīgas un nepieciešams projektējot izstrādājumu konstrukcijas un ārējo veidolu, kā arī organizējot darba vidi un plānojot darbu.