Vertikāli integrēts projekts (VIP) I(1),23/24-P

Studiju kursā komandu darba veidā tiek apvienotas mācības un mācībspēku zinātniskā darbība. Studējošie pelna kredītpunktus, bet mācībspēki var izmantot komandu darba projektēšanas un pētniecības rezultātus.
Studiju kurss ir saistošs dažādu nozaru studējošajiem un ļauj izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību.
Komandas ir:
• multidisciplināras – tiek iesaistīti studējošie no visām fakultātēm;
• vertikāli integrētas – katru semestri studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai;
• ilgtermiņa – visi bakalaura līmenī studējošie projektā drīkst piedalīties līdz pat trim gadiem, bet visi maģistranti un doktoranti drīkst piedalīties visu savu studiju laiku.