Materiālzinību pamati(1),23/24-V

Studiju kursā tiek izskatīta materiālu loma cilvēka dzīvē, materiālzinātnes lauka definīcija un materiālu vispārīgs raksturojums. Paredzēts iepazīstināt studentus ar materiālu struktūru, struktūras līmeņiem, saitēm vielā, vielas agregātstāvokļiem un fāžu stāvokļiem. Tiks apskatītas svarīgākās materiālu īpašības, un to saistība ar struktūru, tilpummasa, mehāniskās īpašības, elektriskās, optiskās, un termiskās īpašības. Paredzēts dot vienkāršo materiālu veidu: metālu, keramiku, stiklu, cementu un polimēru aprakstu. Studenti iegūs zināšanas par kompozītmateriāliem: pildītiem kompozītiem, stiegrotiem kompozītiem, slāņainiem kompozītiem, dabas kompozītiem, hibrīdkompozītiem, un nanokompozītiem. Detalizēti tiks apskatītas arī šādas tēmas: materiālu dzīves cikls, materiālu un lietu dizaina un ražošanas attīstības tendences.