Mašīnizšūšanas pamati(1),23/24-P

Izšuvums mūsdienu apģērbā, tā izvietojums, kompozīcijas elemeti. Izšuvumtehnikas, tehnoloģija, īpatnības apstrādes secībā. Sadzīves, amatnieku un rūpnieciskā mašīnizšūšana; iekārtas, darba rīki, materiāli. Izšuvuma kvalitāte, tās nodrošināšanas paņēmieni un vērtēšanas kritēriji.