2010R Datormācības pamatkurss ar Matlab (Ventspils)

Datormācība inženieriem, 2010. gada rudens semestris, Ventspils filiāle
M0 N0 un O0 grupas.