Interjera projekta vadīšana(1),23/24-P

Studiju kurss paredzēts interjera dizaineriem, lai nostiprinātu zināšanas par publisko ēku un būvju projektēšanu, attīstīt studējošajiem interjera dizaina projekta komandas vadības un praktiskās projektēšanas darba iemaņas. Simulējot darba tirgus situāciju izglītības procesā, studējošie apgūst būvniecības projekta apskatu, ievadu normatīvajā bāzē. Būvprojekta IN daļa tiek risināta, apskatot darba tirgus un profesijas standarta prasības. Tiek apgūti plānošanas risinājumi, būvkonstrukciju, inženiersistēmu, drošības risinājumi un cilvēku evakuācijas prasības, modelējot atbilstošus projekta priekšlikumus. Interjera projekts būvprojekta sastāvā tiek veidots, atbilstoši LBN un citu normatīvu prasībām. Darbojoties grupās, tiek izprasta un nodrošināta projekta vadības kvalitāte.