Integrēta pilsētvides projektēšana(1),23/24-P

Studiju kurss sniedz zināšanas par pilsētvides projektēšanas likumsakarībām, principiem un plānošanas instrumentiem, ka arī attīsta prasmes veidot integrētu un ilgtspējīgu urbano teritoriju.