Reģionālās ainavas arhitektūra(1),23/24-P

Ainavu arhitektūra-telpiskās vides pilnveidošana.Ainavas,arhitektūras un mākslas mijiedarbība. Ainavu arhitektūras vēsture, attīstības koncepcijas saistība ar citām zinātnēm, tipoloģija, kompozīcijas pamatelementi, pilsētu telpiskās vides apzaļumošanas sistēmas, vides darba drošība, dārzi un parki pilsētu un lauku apdzīvoto vietu arhitektoniski telpiskajā struktūrā.