Projektēšanas plānošanas un vadības principi(1),23/24-P

Kursā tiek apgūti sekojošie temati: arhitektūras projektēšanas kolektīva darba vadības principi; profesionālie standarti un ētika būvprojektēšanā; arhitektūras projektēšanas kompleksie saskares punkti ar citām projektēšanas un būvniecības specialitātēm, sadarbības ar pasūtītāju.