Architectural Morphology and Researh Methods(1),23/24-P

Kursa laikā tiek apskatīti vides veidošanas mākslas filozofiskie aspekti, vide un cilvēks, morfoloģiskās analīzes principi, sociālo procesu un funkcijas loma arhitektūras formveidē, ekoloģiskā un kontekstuālā pieeja, reģionālā un nacionālā identitāte, mākslu sintēze arhitektūrā, zinātniski pētnieciskā darba struktūra un metodes, rezultātu noformēšanas principi.