Objektorientētās programmēšanas praktikums (studiju projekts)(1),23/24-P

Studenti strādā nelielās komandās (pa 3-6 studenti katrā) un realizē uzdoto projektu, lietojot spējās programmatūras izstrādes projekta organizācijas prakses un objektorientēto tehnoloģiju projekta realizācijā. Studiju kursa sākumā studenti ir iepazīstināti ar uzdota uz realizāciju IT risinājuma lietotāja stāstiem un to pieņemšanas kritērijiem. Lekciju laikā notiek projekta sanāksmes ar izpildīto praktisku uzdevumu analīzi un jauno uzdevumu atlasi nākamajam projekta sprintam. Praktisko nodarbību laikā un patstāvīgajā darbā studenti izpilda sev nozīmētus sprinta uzdevumus. Studentiem ir pašiem iespēja izvēlēties projektā lietotas objektorientētas programmēšanas valodas, komponenšu bibliotēkas, izstrāde vides un rīkus, ar kuriem tiek izstrādāta programmatūra un tās dokumentācija.