Projektu vadības prakse(1),23/24-P

Studiju prakses laikā studenti apgūst informācijas tehnoloģijas vadības iemaņas atbilstoši profesijas standarta prasībām. Pamatprakses laikā studenti iesaistās informācijas tehnoloģijas projektu īstenošanā, apgūstot projektu īstenošanas metodes un paņēmienus. Projektu vadības prakses laikā studenti galveno vērību pievērš jaunu projektu īstenošanas iespēju identifikācijai un uzņemas vadošo lomu jaunu iniciatīvu plānošanā un ieviešanā uzņēmumā.