Elektrotehnikas pamati(1),23/24-R

Studiju kursā paredzēta elektrisko ķēžu un aviācijas elektrisko mašīnu teorijas pamatu apgūšana un to pielietošana aprēķinos un praktiskā veidā. Studiju kursa saturs ir pamats dažādam gaisakuģa elektriskām sistēmām. Studiju kursa saturs atbilst Regulation (EU) No 1321/2014 on Continuing Airworthiness, Module 3 - Electrical fundamentals.