Ventilācija(1),23/24-R

Studiju kurss sniedz izpratni un zināšanas par ēku ventilācijas veidiem un elementiem, kā arī gaisa daudzumu un aerodinamiskajiem aprēķiniem. Studiju kursa ietvaros tiek paredzēti gan teorētiski uzdevumi, gan kursa darba izstrāde. Mācību procesā kā vieslektori tiek piesaistīti nozares speciālisti, kuri sniedz detalizētu informāciju par ventilācijas sistēmu specifiku un dažādiem, tirgū pieejamiem risinājumiem. Studiju laikā tiek sniegtas zināšanas par specializēto programmatūru, kurā veic apkures sistēmu izstrādi 3D vidē, un kā tajā strādāt.