Aušanas tehnoloģija(1),22/23-P

Studiju kursā aplūkoti aušanas tehnoloģiskie procesi un iekārtas. Analizēta šķēru un audu sagatavošana aušanai. Studējošie apgūst steļļu galvenos mehānismus, audumu veidošanas tehniskos parametrus. Novērtēta dažādu tehnoloģisko procesu ražība.