Apģērbu moduļu apstrāde(1),22/23-R

Studiju kursa ietvaros studējošie apgūst virsģērbu izgatavošanas tehnoloģiju, kas ietver dažādu apģērbu veidu moduļu apstrādes un montāžas tehnoloģiskos procesus, tehnoloģiskās secības izstrādi un analīzi.