Ilgtspējīga pilsētu attīstība(1),22/23-P

Mācību priekšmetā "Ilgtspējīga pilsētu attīstība" tiek aplūkots mūsdienu uzbanizācijas fenomens un tā izpausmes gan globālā, gan lokālā kontekstā. Nodarbībās tiek iztirzāti pilsētu veidošanos ietekmējošie faktori un attīstības tendences,kā arī analizēti pilsētplānošanas procesa būtiskākie principi un konsekvences.