Integrēta pilsētvides projektēšana(1),22/23-P

Studiju kurss sniedz zināšanas par pilsētvides projektēšanas likumsakarībām, principiem un plānošanas instrumentiem, ka arī attīsta prasmes veidot integrētu un ilgtspējīgu urbano teritoriju.