Arhitektūras morfoloģija un pētniecība(1),22/23-P

Kursa laikā tiek apskatīti sekojošie jautājumi: vides veidošanas mākslas filozofiskie aspekti; vide un cilvēks; morfoloģiskās analīzes principi; sociālo procesu un funkcijas loma arhitektūras formveidē, ekoloģiskā un kontekstuālā pieeja, reģionālā un nacionālā identitāte, mākslu sintēze arhitektūrā; zinātniski pētnieciskā darba struktūra un metodes; rezultātu noformēšanas principi.