Telpas projektēšana un dizains(1),22/23-R

Telpas loma sociālo procesu diferenciācijā. Telpas veidošanas pamatprincipi. Raksturīgākie interjera tipi un telpiskās organizācijas īpatnības, iekārtas gabarīti un formu dizains. Dekoratīvie elementi, priekšmetiskās un telpiskās vides elementu mijiedarbība. Cilvēka, darba un vides aizsardzība būvnormtīvos.