Tapsēto mēbeļu izgatavošana(1),22/23-P

Priek'smeta ietvaros tiek izskatīti sekojošie temati: tapsēto mēbeļu izgatavošanas specifika; karkasos izmantojamie materiāli un projektēšanas priekšnosacījumi; mīksto tapsēšanas materiālu izvēle, tapsēšanas paņēmieni, tapsējuma konstrukcijas izveide; tradicionālā un mūsdienu tapsēšana; piegriežņu veidošana, segauduma klāšana, nostiprināšana; rokas un elektriskie instrumenti, palīgmateriāli, to pielietojums..