Zinātniskais darbs(1),22/23-P

Promocijas darba izstrāde Būvniecības (Būvzinātnes) nozares Būvkonstrukciju un būvmateriālu (konstrukciju materiālu) un būvtehnoloģijas apakšnozarēs.