Autoceļu būvniecība(2),22/23-P

Priekšmets ietver autoceļu būvniecības procesa organizācijas galvenos aspektus. Ietver būvdarbu tehnoloģijas izvēles pamata aspektus, drošības jautājumus būvniecības procesā, būvdarbu izpilddokumentāciju. Kvalitātes kontroles kritērijus. Priekšmets ietver autoceļu būvniecības kursa teorētiskos un praktiskos jautājumus: autoceļu pamata būvniecība, ceļu segumi un to būvniecība, autoceļu izpilddarbi un rekonstrukcija.