Zīmēšana III(2),22/23-P

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst padziļinātas zināšanas un prasmes telpiskās vides attēlojuma iespējās pielietojot plašu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu un materiālu spektru . Zīmēšanas uzdevumi tiek veikti strādājot pilsētvidē un darbnīcā, ātri un mērķtiecīgi skicējot no dabas, izstrādājot detalizētas kompozīcijas un strādājot pēc iztēles. Kontekstā ar apkārtējo vidi tiek studēta cilvēka figūra.