Skulptūra(2),22/23-P

SKULPTŪRA ir praktisko nodarbību priekšmets, kurā studenti apgūst nepieciešamās profesionālās zināšanas un iemaņas, attīsta savu mākslinieciski telpisko uztveri un domāšanu.Nodarbībā ir tiešas kontaktsttundas ar mācībspēkiem, kurās notiek individuālas konsultācijas un pārrunas.Atsevišķās nodarbībās studenti izpilda kontrolvingrinājumus(klauzūras ), uzrāda studiju skices un veic citus studiju darba izstrādāšanai nepieciešamos uzdevumus. Darbi veicami atbilstoši metodiskajiem norādījumiem SKULPTŪRĀ un saskaņā ar darba programmā doto plānu.