Gleznošana(1),22/23-P

Studiju kursa ietvaros audzēkņi apgūst mācību vielu, kas sevī ietver akvarelēšanas un koloristikas zināšanu pamatus līdz atzīstamām iemaņām , kas tālāk izmantojamas arhitekta profesijā. Prasmes tiek apgūtas veicot praktiskus darbus akvareļa tehnikā gleznojot kā plenērā, tā arī iekštelpās - kluso dabu uzstādījumus, interjerā un cilvēka figūras studijas, kā arī nosacītas kompozīcijas. Minētie uzdevumi sevī ietver konkrētas prasības zināšanu apguvē par krāsu, kompozīciju kā arī akvarelēšanas tehniskiem paņēmieniem.