Grafiskās analīzes pamati(2),22/23-P

Studiju kursa ietvaros studenti attīstīta zīmēšanas tehniskās prasmes, uzkrāj pieredzi un teorētiskas zināšanas, izkopj meistarības tehniskos paņēmienus, kas nepieciešami apgūstamajai specialitātei. Zīmēšanas uzdevumi tiek veikti strādājot mācību darbnīcā veicot detalizētas kompozīcijas, skicējot no dabas, radoši interpretējot tās formas. Uzdevumi sastādīti atbilstoši izvēlētajai specialitātēm („a” un „b” varianti).