Amatniecības un mākslas vēsture(2),22/23-P

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslas un arhitektūras vēsturi, kultūras norises procesiem un veic mākslas stilu sistēmu analīzi. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst mākslas vispārējo attīstības gaitu no pirmatnējās kopienas iekārtas perioda līdz mūsdienām, aplūkojot dažādus mākslas veidus, kā arhitektūru, tēlniecību, glezniecību un lietišķo mākslu, kā arī mākslas žanrus, virzienus un skolas. Studiju kursā tiek apgūti pasaules un Latvijas mākslas vēstures attīstības procesi, analizējot nozīmīgākos arhitektūras un mākslas objektus, kā arī atsevišķu mākslinieku darbus un viņu radošo daiļradi. Latvijas mākslas vēstures procesi tiek analizēti Eiropas mākslas kontekstā. Studenti iegūst zināšanas par mākslas veidošanās procesiem pirmatnējās kopienas iekārtas periodā, apgūst Senās Ēģiptes arhitektūras un mākslas veidus, analizē antīkās kultūras - senās Grieķijas un Romas arhitektūras un mākslas attīstības principus un kristietības mākslas izveides principus Bizantijas mākslā. Tiek apgūtas mākslas stilu sistēmas viduslaiku periodā, veicot romānikas un gotikas stilu analīzi Eiropas un Latvijas mākslas objektu piemēros. Studenti apgūst arī jaunāko laiku mākslas vēsturi, iepazīstoties ar Itālijas un citu Eiropas zemju, t.sk. Latvijas renesanses perioda arhitektūru un mākslu, kā arī mākslas vēstures procesiem 17., 18. un 19.gadsimtā, apgūstot baroka, rokoko, klasicisma, ampīra un eklektisma stilu arhitektūrā, tēlniecībā un glezniecībā. Studiju kursa ietvaros tiek apgūta arī 20.gadsimta māksla - tiek analizēti šī perioda dažādie stilistiskie virzieni (jūgendstils, Art-Deco, funkcionālisms u.c.), kā arī iegūtas zināšanas par tā laika māksliniekiem un viņu radošo daiļradi.