Digitālā elektronika (studiju projekts)(Neklātienes,Vakara)(1),22/23-R

Studiju kursā ir apskatītas tādas tēmas kā: skaitīšanas sistēmas, loģiskās pamatfunkcijas, kombinacionālo shēmu sintēze un analīze, virknes shēmu sintēze un analīze, programmējamā loģika un ciparu shēmu apraksta paņēmieni.