Materiālzinības

Šis kurss reprezentē priekšmetus ĶPI104, ĶPI103, REA103