Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Diskrētu sistēmu imitācijas modelēšanas procedūra, tās pamatposmi. Modelēšanas uzdevuma nostādne. Ieejas datu sagatavošana. Modeļa adekvātums. Imitācijas eksperimentu stratēģiskā un taktiskā plānošana. Modelēšanas rezultātu interpretācija un analīze. Informācijas sistēmu, skaitļošanas tīklu, ražošanas sistēmu modelēšanas piemēri.