Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Telpas objektu attēlošanas plaknē teorētiskie pamati. Projicēšanas metodes. Punkts, taisne un plakne. Rasējuma transformācijas metodes. Metriskie uzdevumi. Krustošanās uzdevumi. Aksonometriskie attēli. Kompleksais rasējums. Skati, griezumi un šķēlumi. Izmēru izlikšana. Vītnes. Vītņu savienojumu attēlošana. Skices un darba rasējumi. Detaļu savienojumi. Inženierobjektu datorizētā ģeometriskā modelēšana.