IT dienesta gada pārskats2

IT dienesta darbinieku prezentācijas par 2007.gada projektiem