Autoceļu segas(1),21/22-R

Priekšmets „Autoceļu segas” apskata transportbūvju būvniecībā lietoto būvmateriālu un to izejmateriālu īpašības. Kursā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar klasisko un progresīvo – ekspluatācijas īpašību testēšanas metožu pielietojumu ceļa seguma materiālu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Kursā izklāstīta asfaltbetona un cementbetona projektēšanas metodika. Priekšmets apskata aukstā, siltā un karstā asfaltbetona sastāvu ražošanas, transportēšanas un ieklāšanas paņēmienus un īpatnības. Kursā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar dažādu asfaltbetona tehnoloģiju izmantošanas piemērotību konkrētiem apstākļiem un jautājumi, kas saistītie ar otrreizēji pārstrādāto (reciklēto) būvmateriālu īpašībām un to pielietojumu.