Tautsaimniecības pamati(1),20/21-P

Ekonomikas teorijas priekšmets. Tirgus mehānisms. Pieprasījums. Piedāvājums. Elastība. Vajadzības, derīgums. Ražošanas faktori to ražīgums. Ražošanas izmaksas. Peļņa. Firmas līdzsvars. Saimnieciskās plūsmas tautsaimniecībā. Līdzsvars tautsaimniecībā. Nauda un inflācija. Nodarbinātība. Valsts loma ekonomikā. Ārējo ekonomisko sakaru formas un nozīme attīstībā.