Konstrukciju aprēķina datormetodes(1),20/21-R

Izskatīts robežuzdevumu saturs aviācijas konstrukciju aprēķinos (siltuma pārvade, aerodinamika, lidojuma dinamika, gāzes dinamika, deformējamā cietā ķermeņa uzdevumi, sagrūšanas mehānika, svārstības, aeroelastība) un to atrisināšanas analītiskās un skaitliskās metodes. Galīgo un robeželementu metožu izmantošana. Mūsdienu realizācija datorprogrammās.