Ievads adaptronikā(1),20/21-R

Priekšmeta nodarbības veido saskaņā ar principu: līdz 1 stundai teorētiskais izklāsts, pārējais nodarbības laiks - praktiskais darbs, izņemot vēstures apskata uc. tēmas, kurās praktiskais darbs nav iespējams.
Studenti tiek informēti par elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju attīstību, viedām elektrotehnoloģijām, sensoriem un izpildmehānismiem, elektroenerģijas ģenerēšanu, pārvades tīkliem un viedtīkliem, sistēmu elementiem, mikrokontrolleriem, elektrotehnoloģisko molekulu.
Tiek sniegti elektrotehnikas pamati un aplūkoti elektrisko ķēžu atrisinājumu dažādas metodes.
Nodarbības satur arī informāciju par viedpalīgiem un e-Veselību. Tiek dota informācija par brīvās izvēles priekšmetiem tupmākām mācībām.