Elektrisko aparātu automatizētās pārbaudes sistēmas(1),20/21-P

Aplūkots elektriskais aparāts (EA) kā daudzparametru objekts, EA ekspluatācijas un nolietošanas procesa modelēšana, atgriezeniskās saites, gadījuma procesi, parametriskais drošums, parametru mērīšanas iekārtas un metodes, pārbaudes procesa automatizācija, režīmu programmēšana, datu masīvu formēšana un apstrāde, paātrināto pārbaužu perspektīvie virzieni, to datorizācija.